Kitabın adı: Zihin mühendisliği; zihnin dengeli ve ekonomik kullanımı

Artık eski zihin yapısı yok. İnsanlar öngörülemeyen bir dünyada yaşamakta ve “Yeni Denge” arayışındalar.

Perihan Usta’nın kaleme aldığı son eserinin iş dünyası baz alınarak oluşturulmasındaki amaç ise, şirketlerde daha nitelikli iş gücünün oluşturulması. Sekiz yıl süren araştırmaların sonucunda ortaya çıkan ve çok ilginç bulacağınızı düşündüğümüz eser, kısa bir zaman sonra okuyucuları ile buluşacak.

Tespit edilen Yeni Dünya’nın 3 odağı ise; Yeni Normal, Yeni Denge ve Yeni Zihin. Bu 3 odağın bileşkesi bizi ülke olarak 2023 hedeflerine yöneltmekte. Neden?

Şu anda Dünya’nın 16. Büyük ekonomisiyiz ve ülkemizin 2023 hedeflerinden biri de dünya ekonomisinin ilk 10’u arasında yer almak. Bunun için ise öncelikle emek verimliliği şart. Ticari işletmelerde verimlilik için basit tanım: Maliyet düşürülmesi, karın arttırılması. Yeni dünya düzeni ise bu verimliliğin zihnin dengeli ve ekonomik kullanımı ile sağlanabileceğine işaret ederek emeğin nitelikli hale getirilmesini şart koşuyor.

Diğer yandan iş dünyasında gittikçe “Yalın Ekonomi”yi  tercih etmekte. Hedef odaklı üretici iş gücünün böyle bir ekonomiyi dengeli bir zihin ile kolayca gerçekleştireceği kesin. Aslında sadece iş yaşantısı değil, tüm yaşantımız için zihinsel denge bir zorunluluktur. Gittikçe karmaşıklaşan dünya düzeninde insanların hem makro hem mikro ölçeklerde zihinleri karmaşıklaşırken yaşam enerjilerini gereksiz tüketmekteler.

Bunun göstergesi de dünyada gittikçe yalnızlaşan insanlar ve artan “Tükenmişlik Sendromu”.

Sonuç: Geleceğin iş gücü ve insanoğlunun sağlıklı yaşam olasılığı ciddi bir tehdit altında. Zihinsel devrim ile yeniden yapılandırılacak zihin bu tehdide akılcı bir yöntem yaklaşımıdır. Ancak bu yöntem ile insan akılcı düşünceyi kolaylıkla üretebilir. Kararlarında hayatına yön veren “akıl ve kalp” dengesini sağlayabilir. Sadece duygularla veya sadece mantıkla kararlar almak zihinsel dengeyi zorlar.

Yapılan araştırmalarda, batı ülkeleri %70 mantık, %30 duygularıyla yaşarken, doğu toplumlarında ise bu oran tam tersidir. Dengeli bir zihin de ise bu oranlar yarı yarıyadır. Kapitalist ve materyalist düzenler maalesef insanları mantık eksenine çekmeye zorlamakta. Oysaki insanlar duygusuz yaşayamaz, zaten duygular gereksiz israf edildiği içindir ki dünyada tükenmişlik sendromu, yalnızlık artmakta, işletmelerde ise EGO çatışmaları gizli bir maliyet unsuru olarak yükselmekte ve hesaplanamamakta.

Bu kitabı neden hazırladınız?

Zihin mühendisliği, zihnin dengeli ve ekonomik kullanımını gerektirir. Bu demektir ki, her kişi kendi ‘zihinsel devrim’ini gerçekleştirme sürecini yaşamakta ve bu gerçek ile karşı karşıyadır. Bu devrim bir lüks değil 21.yaşamda var olabilmenin getirdiği bir zorunluluktur.

21.yüzyıl insanlığın bilincinde ciddi bir “değişim ve dönüşüm”ü başlattı. Değişim, ‘insan zihni’ndeki uyanışla, yaşamınıza “bütünselliği” getirmeyi hedefleyerek başladı. Aslında bu “değişim ve dönüşüm”, zihnin doğasın da geçerlilik tarihi olan bir yazılım gibidir. Onun açığa çıkma zamanı geldi. Zaman ‘şimdi’dir.

Çünkü doğumla başlayıp ölümle biten yaşam yolculuğu, 21.Yüzyılda oldukça zorlu bir serüvene dönüşmüş durumda. İnsanlar artık öngörülemeyen bir dünyada yaşamakta ve “Yeni Denge” arayışında.

Bugün tüm dünyada bireyler, iş dünyası ve toplumlar bu yeni düzende yaşamlarında neden ısrarla denge arayışındalar, hiç düşündünüz mü?

Bu arayışın nedeni her bireyin iç dünyasında gittikçe artan bir boşluk ve bu boşluğun pozisyon, ilişkiler, para vs. gibi güçlerle doldurulamamasından. Bu yüzdendir ki dünya nüfusunda insanlar gittikçe yalnızlaşıyor.

Yaşadığımız dünyada yükselen dağların yerini yükselen gökdelenler alıyor.

Harika rüzgarlar yerini korku dolu bilinçlere terk ediyor.

Hastalıklar gittikçe yaygınlaşan ve şekil değiştiren virüslerle öldürücü hale getiriliyor.

İnsanlar her gün savaş söylentileriyle donatılarak korku toplumları yaratılıyor.

Evet! Korku bir savaş aracı oluyor, anında ve etkili sanal bir araç.

Tüm bu karmaşa içinde yaşayan insan ise varlığını sorgulamaya başlıyor.

Ben niye varım?

Ben var mıyım haline dönüşüyor, yeni bilgi arayışlarıyla zihinler doyurulmaya çalışılıyor.

İnsanın 2.cil kişilikleri, avatarlar ortaya çıkıyor, sezgiler güçlenirken diğer bir yandan da zihinler ipotek altına alınıyor.

Toplumda gittikçe artan bilgi ofislerine, felsefecilere, psikologlara başvuruluyor.

Velhasıl, insanoğlu sorun içinde ama bu sorunlarla ne yapacağını tam olarak bilemiyor.

Bu karmaşa içinde endişeye kapılıyor ve yaşamında anlam aramaya başlıyor.

Sonuçta sadece doğmak, çoğalmak ve ölmek ile sınırlı bir yaşam olamayacağını anlayan insanoğlu bu arayışını sürdürmekte ve farkındalıklı yeni bir yaşam düzenini tercih etmekte.

Yeni düzende hızla yükselen kavram, “Yaşamda Anlam” arayışı ve insanların şiddetle ihtiyaç duydukları sevgi.

Bu yüzden de dünya üzerinde gerçek anlamda yükselen bir “Sevgi Çağı”ndan bahsedebiliriz.

Çünkü insanoğlunun hamuru sevgi ile yoğrulmuştur.

İnsanoğlu neden yapılmışsa onu arar.

Aradıkça fark eder ki öz’e dönüş yolculuğundadır beden,

Ve farkındalıklı bir hayat yolunda yol almaktadır insan.

Bu iniş ve çıkışları olan, zorlu bir yoldur.

Ancak unutulmamalı ki zorluğun mükafatı kazanılmış zaferlerdir.

Ve bu zaferleri ilk kez kazanmıyoruz, defalarca kazandık.

Bu yüzden insanlar bu yolda değişim ve kararlılıkla ilerliyor.

Bu değişimi sosyal medyada hızla yayılan ‘Selfie’ modasından da gözlemleyebilirsiniz.

Nasıl mı?

‘Selfie’ bize şu mesajı veriyor:

İnsanoğlu kendini tanımaya açlık hissediyor.

Sosyal medyada resmini görmekten ve beğenilmekten hoşlanıyor.

Kendini öne çıkararak, beğeni toplayarak “Zihinsel Değişim”i gerçekleştirdiğini sanıyor.

Sadece sanıyor ve sanmakla kalıyor…

Evet insanoğlu bir değişim yaşıyor. Değişim doğru, ancak bu yöntem çözüm getirmiyor. Bu tür beğenilerle gelen değişim kalıcı değil, anlık ve gelip geçicidir. Bir saniye sonra fotoğraf kareleri unutulur ve unutulmaya mahkumdur.

Çünkü insanların zihinleri açtır, hep yeni şeyleri almak ve hemen tüketmek ister. Böyle bir düzende zihinler doymak nedir bilmez ve insan gittikçe dengede kalmakta zorlanır.

Ve sonuçta anlar ki “yeni dünya düzeninde” gerçek ve kalıcı değişim ancak “zihinsel devrim” ile gerçekleştirilebilir.

Bu kitap, devriminizi gerçekleştirecek yöntemleri sizlerle paylaşmak üzere başucu kitabınız olarak sekiz yıllık bir süreçte hazırlandı.

Neden zihin araştırmaları?

Ağır Sanayi, Gıda Sektörü, Bilişim ve İlaç Sektörlerinde yaklaşık 32 yıl profesyonel çalışmalarda bulundum.

İlk kitabım olan ‘’Verimlilik ve Verimlilik Arttırıcı Teknikler’’ 1993 yılında yayınlandı ve tamamen teknik detaylar içermekteydi.

1992 yılında Dünya Gazetesi desteğinde IBM’in kurucularından ‘’Susan and Vic Hall’’ tarafından “Stress Management” uzmanı olarak yetiştirildim ve teşhisim şu oldu: Asıl verimlilik insanda başlar ve “İnsan denen işletme”yi verimli yöneterek dünyayı çok kolay yönetebilirsiniz. Bu yüzden 1993 yılından beri insan verimliliğine dair her tür araştırmayı küresel olarak inceleyerek, insanın zihinsel dünyasının röntgenini çekmeye çalıştım. Teşhis oldukça ilginçti:

İnsanın sahip olduğu bedeninde bir sürü hayati öneme sahip organ olmasına rağmen teşhis beni tek noktaya yönlendirdi.

Teşhis; zihin sizsiniz.

Zihnimiz de oluşturduğumuz düşüncelerin anlamı yaşantımızdır. “Zihin, yaşamımıza anlam ve hedef kazandırır” diyen Dr. Restak’ın (Nörolog) çalışmaları araştırmalarımda bana epeyce yol gösterdi.

Dünyayı anlamlı kılan bizim zihnimizdir.

Einstein, “Tanrı’nın zihnini bulmak isterdim, geri kalanlar detaydır” derken aslında zihnin hayatımızı şekillendirdiğini açıkça ifade eder.

Zihin insanoğlunun yaşamına kumanda eden bir makine imiş

Zihin 24 saat hiç durmadan çalışan bir makine gibidir.

Zihin için açma kapama düğmesi yoktur.

Zihin insanın düşünce üreten bir merkezidir.

Ölüme kadar durmak nedir bilmeden bize rehberlik yapar, ama doğru ama yanlış.

Tek gıdası gevezeliktir, gerekli gereksiz konuşur, susmak bilmez.

Zihin kontrolünü elinize alıp onu susturana dek mütemadiyen çalışır, yargılar, eleştirir sizinle devamlı sohbet halindedir.

Bu sohbetler kontrol edilmezse zihnin hipnotik etkisi altına girebilirsiniz.

Bazı araştırmalarda “zihin- fare” benzetmesi yapılır.

Zihin tıpkı fare gibidir, fare insanın kulağına üfler ve uyuşturup kemirir.

Zihin düşünceler ile insanı uyuşturarak zehirler ve tüm yaşam enerjisini alır.
Büyük bir hipnozun, adeta büyünün içinde ve uyur durumda olan insan bu hipnozdan uyanmak ve kurtulmak zorundadır.

Bu uyanış ciddi bir zihin kontrolü gerektirir. Eğer zihin kontrol edilirse bir huzur kaynağı, edilemezse metaforik olarak yaratılan bir cehennemin kaynağı olarak yaşamımızda ciddi bir tehdit oluşturur.

Bugün dünyanın güçlü devletleri toplumların zihnini ele geçirebilecek silahların üretimiyle meşgul.

Bilinçaltı söylemlerle toplumların sosyo-ekonomik yapılarında değişim planları, sosyal medya ortamları aracılığıyla uygulanır.

ABD Hükümeti’nin Alaska’nın uzak bir köşesinde test ettiği yeni bir ‘Yıldız Savaşları’ silahı var. Bu yeni sistem, ‘’İnsanın zihinsel süreçlerini bozabiliyor ve rahatsız ediyor. ”Kıyametin pimini çeken icat: Haarp” (Angel Don’t Play This Haarp) .

Kitabı’nda ‘’Yıldız Savaşları’’ silahının, zihin sistemini bozan bir silah olarak tasarlandığını anlatıyor.

(Dr. Nick Begıch –Jeane Manning)

Evet! Zihin 21.yüzyılın en büyük silahı, toplumları yok edebilecek vurucu bir güce sahip. Toplumların zihnine kumanda eden bir lider, dünyayı eline geçirebilir. Bu yüzden zihin bize der ki; Beni kullan ama çalışma prensiplerime uygun olarak. Hiç kimse bir zihinle dünyaya gelmez.

Beyin bir organ, zihin ise bu organın içinde inşa edilen bir sistem.

Beyin ve zihin dinamik bir ikili oluşturur

Bu ikilinin formasyonları ve oyun kuralları çok iyi bilinirse, oynadığınız bu hayat oyununun galibi siz olabilirsiniz…

Perihan Usta (Yönetim Danışmanı ve Eğitim Uzmanı Araştırmacı-Yazar)

 Hacettepe Üniversitesi Kimya Fakültesini bitirdikten sonra (1980) İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletmecilik Enstitüsü İşletme Yönetimini de tamamlayarak 1982’de mezun oldu.

1982 yılından beri yaklaşık 20 yıl ağır sanayi sektöründe, ilaç, boru, çimento ve gıda fabrikalarında profesyonel yönetici olarak çalıştı.

İlaç, elyaflı çimento sanayi, çimento, gıda ve teknoloji sektörlerinde Planlama ve Lojistik Müdürü olarak görev yaptı.

Şirketlerde özellikle, “ERP VE ISO 9000 sistemlerinin kurulması, Planlama ve Srateji, Bütçe, Stok Kontrol, Lojistik, İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi” alanlarında Yönetici-Uzman olarak çalıştı.

1991-1992 yılları arasında Dünya Gazetesi’nden gelen teklifle “verimlilik” konferanslarını Türkiye geneline sanayinin önde gelen iş-verenleri ve akademisyenleriyle birlikte sunarak, “yönetici eğitim programları” adı altında Dünya Gazetesi ile ortak projeler geliştirdi.1992’de Dünya Gazetesi sponsorluğunda Fransa’dan özel olarak getirilen SUSAN ve VIC HALL tarafından (IBM’in kurucuları) “stress management” uzmanı olarak yetiştirildi.1993’te verimlilik alanında yaptığı çalışmaları “Verimlilik ve Verimlilik Arttırıcı Teknikler” adlı kitap olarak yayınladı.1991-2003‘de ulusal medyada (Dünya, Radikal, Liberal Bakış) iş dünyasına yönelik araştırma ve makaleleri yayınlandı.

2000 yılından beri özellikle‚ “stres nasıl başarıya dönüştürülür”, “Bütünsel yönetim becerileri-Altın yakalılar” Eğitimleri ile marka oluşturmuş olup , ‘‘Kurumsal Performansın ve Şirketlerin İş Gücü Sermayelerinin Arttırılması’na dair özgün program ve eğitimler sunmakta.

Halen çeşitli kurumlarda “Kurumsal Performansın Arttırılması” kapsamında “Eğitim ve Yönetim Danışmanlık” hizmetleri vermekte, “Araştırmacı Yazar” olarak çalışmaktadır. İngiltere—IRCA QMS lead auditor’dan onaylı Baş Denetçi konumunda.

KAYNAKLAR

 James Allen

Higher-Self-Experiences; Çeviri: S. Güler
Deepak Chopra, Brian Bacon-Ceo,Chairman

Deepak Chopra & Wayne Dyer- Mucizelerin Ötesini Yaşamak
Science Vol. 312

 Rus Yazar:Ivan Goncarov, Oblomov

Psikolog Don Hamachek-Özgüven

Nietzsche

Araştırmacı Yazar, Cheryl Richardson

Kazakistanlı fizikçi Vladimir Ivanov – Çeviri Saffet Güler

Tıp bilimlerinden Profesör Guram Pichkhadze’nin çalışmaları

Oxford Üniversitesi’nden matematik profesörü Marcus du Sautoy

Galileo yayınları

 Kozmik Frekans

Çeşitli Spritüel Kaynaklar, Saffet Güler

Nikolas Tesla-Amerikalı mucit, fizikçi ve elektrofizik uzmanı

Carl G. Jung (1875-1961), Çağdaş psikiyatrinin kurucusu

 Cheryl Richardson president of the International Coach Federation

Jung’un Yanılgısı: Eşzamanlılık- Çeviri,Sultan Tarlacı http://trinityesoterics.com yayınları

Alan Vaughan, Incredible Coincidance

Feng Shui Sanatı

Brahma Kumaris Meditasyon ve Kişisel Gelişim Derneği Yayınları

Sean B.Carrol:’’The Making of the Fittest

Eckhart Tolle

http://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla

Profesör Masaru Emoto

Dr. Restak çalışmaları

Aşk-ı Gaia

 Stefano E. D’Anna

Joel levey-Michelle Levey çalışmaları

Usui -Master Teacher

Sean B.Carrol:’’The Making of the Fittest ‘

Ganj OSHO

Ramtha
Çin düşünürü Lao Tzu

Amerikalı doktor Bruce Tainio Araşrırmaları

Bilimsel Araştırmalar Uzmanı D. Gary Young

Kuran ve Ayetleri

1.Yunus, 101. 2. Kaf, 6. 3. Rum, 50. 4. Yusuf, 105. 5. A’raf, 198. 6. İsra, 72. 7. Hacc, 46. 8. Taha, 124-126.

Sabri Hizmetli, Tevhid Risalesi, Fecr Yayınları, Ankara-1986,s.75

Prof.Dr.Y.Fersahoğlu, Kur’an’da Zihin Eğitimi, s.30

El-Acluni Keşfu’l-hafa, Daru’l- kutubi’l-ilmiyye, Beyrut-140871988,1/236-237.263)

Muhammed Abduh, Tevhid Risalesi

 

Louise L.Hay- Düşünce Gücüyle Tedavi

Adolf Hitler yayınları

Halil Cibran

Tıp Bilim Adamı – Thomas Yellowtail Crow

Mevlana Araştırmaları

Kişisel Gelişim Derneği Brahma Kumaris

Psikojenez Araştırmaları

Amerikalı Yazar,Kişisel Gelişim Uzm.Louise Hay

Psikolog Don Hamachek

PhD – Cardiology Dr. David Schwartz

Eşzamanlılık, Bilim, Mit ve Kozmik Şakacı. Allan Combs & Mark Holland.

Dinlerde, Bilimde ve Metafizikte Zaman Enerjisi. Murry Hope.

Ruh ve Madde yayınları.

Koşulsuz Yaşam.

Deepak Chopra. İnkılap Kitapevi

Bilimsel kaynaklardan derleme

Kiyametin pimini çeken icat: Haarp (Angel Don’t Play This Haarp)

Dr. Nick Begich –Jeane Manning

Ivan Goncarov – Oblomov

Frank Koch; Decision-Maker Coaching, Strategy Development
Don Miguel Ruiz

Adolf Hitler Otobiyografisi

Kalp firtınası: Rolf Jensen

California Institute of Heart Math Araştırmaları-1991

Hans Berger(1873-1941)-EEG araştırmaları

Beyin Dalgaları- Nalan Warren

Martin E.P.Seligman : Authentic Happiness,Free Press-2002

Kim S.Cameron,Jane E.Dutton ,Robert E.Quinn , Positive Organizational Scholarship Barrett-Koehler Publications,Inc., 2003

Indigo Dergisi: E.Elmas

Hülya Tokdemir Reis– Araştırmaları

Galileo ve Kainat Araştırmaları

David Icke

Doktor J.B. Rhine -Duke Üniversitesi

Kiara Windrider

Galileo Galilei

|http://www.stuloff.com.ua/kuhni/kuhonnye-stoly/derevyannye-stoly-1/|ba|www.stuloff.com.ua

Paylaş

Bu habere yorum yaz